dijous, 12 de novembre del 2009

Ricard Gomà a Sant Martí

El plenari d'ahir va comptar amb la presència d'en Ricard Gomà, regidor i President del Grup Municipal ICV-EUiA a l' ajuntament de Barcelona. Aixó ve propiciat per la voluntat desde la CEB que els regidors i les regidores del nostre grup municipal vagin pels districtes i coneguin de prop les necessitats i la tasca que es fa desde les agrupacions locals.

L'ordre del dia constava de tres punts:
1.Serveis Socials: Gent Gran
2.Informació del procés de transformació de la Diagonal
3.El Miniestadi

Van assistir-hi tots els presidents i presidentes dels casals del districte.
El Ricard va fer una valoració de com està la situació actual en quan a prestacions socials per a la gent gran i els canvis que s'han produït en els darrers anys. Per eixemple com hem passat de tenir 5000 persones amb teleassistència a tenir-ne 14000. O també la creació del servei d'apats a 13 casals, evidentment la fita que tenim és la d'arribar a tots els casals. L'atenció a domicili s'ha incrementat el triple de la mateixa manera que s'han ampliat els serveis. Un dels objectius que tenim com a grup municipal és poguer atendre el màxim nombre de persones a casa seva. La seva exposició va ser molt realista, molt clarificadora i en cap moment no va fer “volar coloms”, cosa que les persones assitents a l'acte l'hi van agrair. La proximitat va permetre que ells i elles parlessin amb tranquilitat, manifestessin els seus dubtes, les seves queixes, però també van reconeixer els canvis i la tasca que s'està fent a Serveis Socials. Crec que les dues parts, regidor i presidents i presidentes van fer una valoració positiva de la trobada.

De la Diagonal en Ricard va ressaltar com a molt positiu el projecte de mobilitat sostenible, el canvi tant profund que representa una transformació de l'espai urbà tenint en compte sobre totes les coses a les persones i no tant als cotxes. La participació ha sigut bastant elevada (unes 30000 persones) i el métode, ja que es respondrà a totes les persones que hi han participat de forma personalitzada.

En quant al tema del Miniestadi com ja sabeu ICV-EUiA s'ha quedat sola defensant un altre model de remodelació de Les Corts que no te res a veure amb el model especulatiu de l'entitat promotora.
Voliem més habitatge protegit, un 50%, s'ha quedat en un 30% i més sól per equipaments.

Concha