dissabte, 16 de febrer del 2008

Proposta 3: 1000 euros

Augmentar el salari mínim a 1000 €. El salari mínim digne ha de ser superior al 60% del salari mitjà de cada país.

Ecosocialistes de Sant Martí