dimecres, 14 d’octubre del 2009

Enquesta serveis municipals a Sant Martí

A un article al meu blog personal faig alguns comentaris sobre la darrera enquesta de serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Avui m’agradaria concretar alguns dels resultats a nivell de Sant Martí, no tots els resultats, ni molt menys estan desglossats, però pot tenir el seu interès.
Per exemple a Barcelona els tres primers problemes que la gent considera que té la ciutat són la inseguretat amb un 14’2% de les respostes, l’atur/condicions de treball amb un 14’1% i la neteja amb el 8’2%. A les zones del Districte les respostes són lleugerament diferents.


Barcelona Inseguretat 14’2% Atur-treball 14’1% Neteja 8’2%

Clot-Camp de l’Arpa Atur-treball 29’4% Inseguretat 14’7% Neteja 9’8%

Parc/Llacuna/Vila Olímpica Inseguretat 16’9% Atur-treball 14’1% Circulació 11’3%

Poblenou/Diagonal Mar Atur-treball 17’3% Inseguretat 14’3% Transports 11’3%

Besòs/Maresme/Provençals Inseguretat 17’2% Atur-treball 15’2% Immigració 9’7%

Sant Martí/Verneda/La Pau Inseguretat 17’2% Atur-treball 11’5% Econòmics 9’6%

Tothom pot treure les conclusions que vulgui però és curiós que a totes les zones surt un percentatge de la inseguretat com a primer problema de la ciutat superior a la mitjana de la ciutat. De fet a la pregunta sobre el principal problema del barri on viu, la gent de Sant Martí diu la inseguretat en les cinc zones. Caldria veure si aquesta dada es correspon amb els nivells de seguretat de Sant Martí o no. I preocupant, com no, el fet que aparegui com a tercer problema a la zona de Besòs/Maresme/Provençals els problemes associats a la immigració amb prop del 10%, fet que passa a pocs barris de la ciutat.
A la pregunta de com ha evolucionat el seu barri el darrer any el 65’8% de la gent creu que el seu barri de Sant Martí ha millorat (per damunt del 53’4% de Barcelona), el 20’7% creu que està igual (a tot Barcelona és el 28’1%) i el 11’5% creu que ha empitjorat (per sota del 16’5% de mitjana a Barcelona). I també cal destacar que el 72’2% de la gent creu que en el futur millorarà força per damunt del 64’5% de mitjana a Barcelona. De fet en aquest sentit és el Districte més optimista de la ciutat, seguit de prop per Horta-Guinardó amb el 71’5%.
Un Districte per tant amb una alta valoració de la gestió municipal i de la qualitat de vida dels seus barris. La nota mitjana de satisfacció de viure al seu barri és a Sant Martí de 7’9, per damunt del 7’7 de Barcelona i sols superat per Les Corts amb un 8. I finalment m’ha fet gràcia la pregunta sobre allò que més els hi agrada del seu barri. A la zona Clot i a la zona Poblenou guanya la cordialitat de la gent, a la zona Parc i Vila Olímpica el mar i la platja i i a Besòs, Verneda i entorns l’urbanisme i les obres públiques. La cordialitat de la gent és la resposta primera a més barris de Barcelona, el mar i la platja sols es repeteix a la Barceloneta (lògic) però és que l’urbanisme no apareix a cap altre barri com el millor, som diferents.

Pere Nieto i Díaz