dilluns, 30 de març del 2009

Àrea Verda al Poblenou?


L’Associació de Veïns del Poblenou ha iniciat un procés de consulta sobre l’oportunitat de demanar l’Àrea Verda d’aparcaments al barri del Poblenou. Crec que és molt interessant per dues raons fonamentals.
La primera com a procés participatiu. Crec que és interessant que una AVV impulsi un procés de consulta obert a la gent del barri, convocant a una sessió informativa i de debat a la ciutadania mitjançant cartells. L’AVV es converteix d’aquesta manera en referent de l’opinió de la gent, pot valorar amb més elements la seva postura i guanya força davant de l’administració. No es tracta ser assemblearis o de reduir el posicionament d’una entitat a allò que digui la majoria, es tracta de poder debatre de forma més àmplia i no limitar-se a una junta de l’entitat. El fet demostra que estem davant d’una de les AVV més actives de la ciutat, amb ganes de seguir sent un referent davant del Districte i davant dels veïns i veïnes.
El segon motiu és el de la mobilitat. El barri del Poblenou ha començat a rebre l’impacte de la implantació de l’Àrea Verda a la resta de la ciutat. Hi ha persones que deixen el cotxe al Poblenou i agafen llavors el Metro per anar a altres barris o persones que abans aparcaven a la Vila Olímpica (on s’ha implantat Àrea Verda) i que ara aparquen més cap el nucli històric del Poblenou. A més la pressió del barri ja era forta i les múltiples obres que hi ha al barri han dificultat encara més l’aparcament. La construcció de nous aparcaments públics com el de Saladrigas pot ajudar, però no resoldrà del tot l’actual dificultat d’aparcament al barri.
No vaig poder assistir a la sessió de debat, espero que algú m’expliqui com ha anat, em sembla que va anar bé. De totes maneres jo em posiciono, estic a favor. L’experiència que tinc laboral de com ha repercutit als barris la implantació de l’Àrea Verda ha estat sempre positiva per la gent que hi viu. El barri del Poblenou tindrà un major creixement de treballadors i treballadores a mesura que es consolidi el 22@ i l’Àrea Verda ajudarà, sens dubte, a una mobilitat més sostenible. Possiblement passarà que l’aparcament de lloguer o rotació passarà a ser utilitzat per la gent que ve a treballar i la gent que ara tenim places de lloguer potser aprofitarem l’Àrea Verda per tornar a aparcar al carrer. En tot cas crec que baixarà el trànsit pel barri i s’afavorirà l’aparcament pels residents.

Pere Nieto

1 comentari:

Anònim ha dit...

La mobilitat al Poblenou
La implantació de l’Àrea verda és una manera de gestionar l’aparcament de superfície que porta implícita una política de mobilitat basada en un canvi modal en favor del transport públic. Si bé és veritat que beneficia als residents i no als visitants, el seu principal objectiu és fer que els que es desplacen per anar a treballar, estudiar, etc. ho facin en transport públic perquè saben que no trobaran aparcament en destinació, o bé assumeixin el cost d’aparcar en garatge públic o privat. Per descomptat que sempre hi ha desplaçaments que caldrà fer en vehicle privat, i per aquests casos, junt a l’àrea verda, cal posar també àrea blava, que és l’aparcament de rotació de curta durada i també la zona de càrrega i descàrrega, que és l’aparcament de curta durada per a necessitats comercials.

L’important és que tothom assumeixi que el carrer no és un magatzem de cotxes. L’espai públic és per als moviments i pels desplaçaments, i cal gestionar-lo amb aquesta funció, i no per estacionar de manera definitiva el vehicle privat. Qui no entengui això continuarà aferrant-se a determinats tòpics en relació a les àrees verdes com que és estrictament una mesura recaptatòria de l’ajuntament. Barcelona en els darrers anys està canviant de mentalitat i assumint que cal posar límits al vehicle privat. N’és una mostra l’enderroc de l’anell viari de les Glòries, la pacificació del transit a la ciutat amb zones 30, l’àrea verda i la remodelació de la Diagonal per fer-hi passar el tramvia. Cal dir també que ha costat molt que aquest ajuntament entengui que cal fer una aposta valenta en matèria de mobilitat. Finalment han estat la llei de mobilitat de Catalunya i entitats com la PTP o CCOO qui ha acabat per convèncer a l’alcalde Hereu que calia unir el trambaix i el trambesòs, en detriment del transit amb vehicle privat.

El Poblenou necessita ordenar la mobilitat, i l’àrea verda és una part de la solució, però no la única. El metro, fonamentalment la L4, té dèficits molt importants; el tramvia està a mitja implantació perquè falta la línia del litoral prevista en el PDI; El bus és deficient per les seves freqüències i per la baixa velocitat comercial, en algunes línies més que en altres; Hi ha un dèficit d’aparcament endèmic que el pla 22@ encara no ha resolt; s’ha de gestionar l’aparcament en superfície a través de l’àrea verda; S’han d’adaptar els recorreguts de vianants com per exemple els camins escolars. Per això les Entitats del Poblenou amb l’associació de veïns al davant estan demanant una revisió completa del pla de mobilitat del barri. Les previsions del Pla d’Infrastructures del Poblenou, que ja té ara nou anys d’antiguitat, han quedat o bé obsoletes o bé cal revisar-les per fer-les viables.

Després que Catalunya, en els darrers anys, s’ha dotat d’una llei de mobilitat i d’un munt de decrets legislatius que en regulen aspectes diversos, sobretot pel que fa a la millora i qualitat de l’aire i l’accés al lloc de treball -no oblidem que al Poblenou s’hi preveuen 150.000 llocs de treball- cal que l’autoritat municipal es decideixi a fer un pla de mobilitat, que és una figura contemplada per la llei per a posar ordre i fer front a les necessitats generades abans que sigui la mateixa dimensió física de les coses qui mostri els seus límits empitjorant la qualitat de vida dels que hi viuen i hi treballen.

Salva Clarós
Associació de veïns del Poblenou