dijous, 2 d’abril del 2009

El nostre local a la premsa
Aquests dies el nostre local ha patit algunes pintades de gent que diu que vol la llibertat.

Què no coneixen la història de ICV, hereva de la del PSUC?

Francesc