dimarts, 15 de desembre del 2009

La reforma de l’impost de successions

La reforma que el PSC i ERC proposen fa que les grans herències, a la pràctica, deixin de pagar i que es deixi de recaptar (per part de la Generalitat) entre el 80 i el 90% de l’import actual, amb el que això suposa de perjudici per a les polítiques socials.

ICV aposta per una reforma de l’impost. Proposa que el 90% de les persones que el pagaven deixin de fer-ho, però que els més rics continuïn pagant.

Ara ja, quan una persona es mor, el que era el seu habitatge habitual està pràcticament exempt de tributar, per tant només hem de tenir en compte a l’hora de calcular el cabal hereditari) d’altres coses: segones, terceres, ... residències, diners, valors, ... D’aquests imports només estan exempts de tributar, tant per al cònjuge com per als fills els primers 18.000,- euros, per a cada un. En la proposta d'ICV ho estaria, com a mínim, per 200.000,-

Aquí si que ens trobem que algunes classes mitjanes tenen potser (a més de l’habitatge habitual), segona residència i uns quants diners.

Em limitaré a comparar les dues propostes en els casos en què heretin el cònjuge i/o els fills.

PSC i ERC proposen que el cònjuge estigui exempt en 500.000,- euros i els fills en 400.000,-.
ICV proposa que el cònjuge estigui exempt en 200.000,- i els fills en 250.000,- euros.

Veiem un exemple en què els hereus siguin el cònjuge i dos fills:

Suposem que hi ha una herència d'un pis de 500.000,- euros de valor cadastral (preu de mercat entre 1.000.000,- i 1.250.000,-), i un patrimoni d’1.300.000,- euros. (Això ja es pot considerar, com podem veure, una persona de classe alta).

A part del pis, si suposem que l’herència va repartida així:

Cònjuge 500.000,-, 1r fill 400.000,-, 2n fill 400.000,-, segons la proposta del PSC i ERC no pagarien res, en canvi segons la proposta d’ICV, pagarien menys que ara però no estarien exempts del tot, ja que haurien de pagar el % corresponent sobre:

Cònjuge: 500.000 - 200.000 = 300.000 euros (a pagar 53.798,80, segons l'actual tarifa).
Fill 1 i fill 2 (cada un): 400.000 - 250.000 = 150.000 euros (a pagar 20.620,80, segons l'actual tarifa).

Hem de tenir en compte també que els impostos que s’han de pagar (ja ara) es poden pagar dels diners de l’herència i no cal que ningú hagi de demanar un préstec per poder pagar.

Si algú és el fill, i a part del pis, hereta 400.000,- euros i ha de pagar impostos sobre 150.000,-, no estarà content d’aquests diners que li cauen sense haver-hi fet res?

Les classes mitjanes i baixes no estan en el supòsit d’heretar tants diners, per tant hem de tenir en compte que, segons la proposta d’ICV, i continuant amb l’exemple anterior de cònjuge i dos fills, deixarien de pagar, els hereus que, en conjunt, heretessin, a part del pis, fins a 750.000,- euros.

Montserrat

4 comentaris:

Anònim ha dit...

La exención hasta 500.000 € en la vivienda habitual, se refiere a VALOR REAL, no al valor catastral. Ej: valor catastral 172.400 x 2,9 (coef. en Barcelona) = 499.960 €

Es decir que la vivienda habitual estaría bonificada en Barcelona, con un valor catastral máximo de 172.400 € aproximadamente.

Y la exención no es total, es del 95%, es decir que por el 5% restante, sí paga. Os gusta mucho eso de decir que la vivienda habitual no paga nada.

No confundáis a la gente.

Anònim ha dit...

¿Y por qué no tenéis en cuenta por ejemplo, el que hereda una segunda residencia y una plaza de parking, y no le dejan dinero para pagar el impuesto?

Haz los cálculos, éste es el que tiene que hipotecarse para pagar el impuesto.

Los ejemplos de grandes cantidades de dinero e inmuebles de valor elevadísimo os quedan muy bien, pero hay que hacer los cálculos para las clases medias y bajas, los que pagan el impuesto.

Anònim ha dit...

Os recomiendo el siguiente enlace:

http://www.slideshare.net/iniciativaverds/el-rics-han-de-deixar-de-pagar-alguns-exemples-injustos-i-justos

Anònim ha dit...

Pero resulta que para hacer la declaración del I.S. has de hacer constar el VALOR REAL (así tal cual, léete la normativa) de los bienes, que la Generalitat acepta como el valor catastral multiplicado por un coeficiente. PERO NUNCA EL VALOR CATASTRAL!!!!

Hay que estar mejor informado, de lo contrario lo único que hacéis es confundir a la gente.