dilluns, 14 de desembre del 2009

Aprovada la proposició de ICV-EUiA sobre el Casc Antic del Poblenou


El passat dia 10 de desembre a la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Habitatge es va aprovar la Proposició/Declaració de Grup presentada per ICV-EUiA sobre l'extensió als àmbits de Trullàs, la Plata i Taulat de l'estudi per la preservació del teixit històric del Poblenou.
Aquesta proposició va comptar amb el recolzament dels altres grups municipals, excepte ERC (?). D'aquesta forma el nostre Grup Municipal a Barcelona recollia les reivindicacions de l'AVV del Poblenou i del Grup Municipal de ICV-EUiA a Sant Martí.

La proposició presentada per Ricard Gomà i aprovada diu textualment:

PROPOSICIÓ / DECLARACIÓ DE GRUP

La Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge, acorda:


"Un cop s’acabi la tramitació de la MPPGM en l’àmbit del casc antic del Poblenou, realitzar un estudi que conclogui amb les modificacions de planejament que siguin necessàries per preservar els trets característics del teixits històrics del Poblenou inclosos dins l’àmbit del 22@: Trullàs, la Plata i Taulat."

Francesc