dimecres, 12 de maig del 2010

Transformem la Diagonal

Des d’ICV-EUiA volem transformar la Diagonal per transformar Barcelona. Perquè la Diagonal d’avui no serveix per a les persones que van a peu. Perquè no és eficient per al transport públic ni sostenible ambientalment.

Tant la proposta A com la B treuen carrils de circulació, redueixen espai per al vehicle privat, augmenten l’espai destinat als desplaçaments a peu, refan els carrils bici, reserven per al transport públic una plataforma de pas preferent, i augmenten l’oferta de transport públic amb la connexió de les dues línies de tramvia. En aquest missatge trobareu tots els arguments per anar a votar entre els dies 10 i 16 de juny als diferents punts de la ciutat i també per Internet.

Transformem la Diagonal. Transformem Barcelona!

Tríptic: http://www.iniciativa.cat/bcn/documents/2439

Pàgina del Facebook: http://www.facebook.com/pages/edit/?id=123631947652819#!/pages/Transformem-la-Diagonal/123631947652819

Argumentari del Govern municipal: http://iniciativa.cat/bcn/documents/2469

Web de la Plataforma Diagonal per tothom: http://diagonalbarcelona.wordpress.com/

Web de l'associació per a la Promoció del Transport públic: http://www.transportpublic.org/

Demostració de diumenge passat comparant el transport públic i el transport privat: http://blog.trambcn.com/demostrat-una-altra-diagonal-es-possible

Decàleg de la PTP Amb la nova diagonal tothom hi guanya: http://www.transportpublic.org/diagonal/catala/pdf/decalogo_catala.pdf

Posició del BACC ( Bicicleta Club de Catalunya) sobre la reforma: http://diagonalbarcelona.wordpress.com/les-propostes-no-oficials/document-del-bacc/