dimecres, 14 d’abril del 2010

El Quim Mestre al Plenari de Sant Martí

Al plenari del 24 de març, vam parlar dels “Drets Civils”. A la nostra agrupació desconeixíem el que es fa a la Regidoria de Drets Civils i per tant pensàvem que era una bona oportunitat per posar-nos al dia.
Abans de parlar del tema central el regidor Quim Mestre ens va informar de la situació actual del procés participatiu de la Diagonal.

Drets Civils
S’estan incorporant a les polítiques de totes les regidories els drets humans i els drets de no discriminació, amb una aplicació de forma transversal, a la política municipal, dels drets de les persones, aplicació que és molt recent.

Hem fet de Barcelona una Ciutat Refugi per acollir als i a les activistes dels drets humans de països en risc. És un acolliment que es fa conjuntament amb la Generalitat.

L'any 2008 va començar a gestar-se un Observatori de Drets Humans i de Bones Pràctiques de la Ciutat de Barcelona mitjançant una investigació sobre la vigilància dels drets humans a nivell internacional, europeu, espanyol, català i local amb una intenció no únicament descriptiva, sinó també amb vistes a oferir elements de reflexió i de debat de cara a la constitució d'aquest Observatori de Drets humans de la ciutat de Barcelona i a delimitar la seva missió, composició i objectius.
Aquesta investigació constitueix l'informe 0 de l'Observatori de Drets Humans a la Ciutat de Barcelona, en el sentit que, aquest, i a diferència del que faran els informes posteriors, no examina la situació dels drets humans a la nostra ciutat, sinó que ofereix un panorama de les declaracions, òrgans, institucions i entitats que vetllen per ells en els diferents nivells territorials esmentats en el paràgraf anterior.
La tasca d'investigació prèvia va continuar amb l'examen de les fonts d'informació existents a nivell català/barceloní que poguessin aportar dades respecte a la situació dels drets humans a la ciutat de Barcelona.
Aquesta labor d'investigació es va realitzar amb la cooperació d'una sèrie d'institucions i entitats de la ciutat de les quals n'ha sorgit finalment una Plataforma d'unes 20 entitats col•laboradores.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat no té valor jurídic, però tampoc no és una mera declaració genèrica d'intencions. En efecte, d'ella se'n destil•len uns "drets principals", cadascun dels quals representa un compromís explícit dels poders locals. En aquest sentit, qualifiquem com a global aquest compromís amb els drets humans que aquest Observatori representa per tal com pretén abastar la vigilància de tots i cadascun d'aquests drets.
Per tot plegat, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat es constitueix en el document de referència del treball de l'Observatori de Drets Humans de la Ciutat de Barcelona.

L'Oficina per la No-Discriminació és un servei que ofereix la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona per promoure els Drets Humans, garantir la igualtat a tota la ciutadania i lluitar contra qualsevol forma de discriminació.

L'Oficina d'Afers Religiosos és un servei que ofereix la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona per garantir la llibertat de consciència i de religió. Treballa perquè totes les visions de la vida, les religioses i les no religioses, siguin reconegudes i respectades. Aquest servei actualment està gestionat per UNESCOCAT.

S’està elaborant la Carta de Ciutadania, que és una carta de drets i deures de la ciutadania, i s’espera que estigui aprovada el mes de juny.

Concha Curto
Responsable d’Organització